Švrća (vermittelt/udomljena)

Švrća je ženka koja je kao mala pretrpjela napad od drugog psa i ostala je invalid tj. ima problema sa ravnotežom.

Radosna vijest je da je Švrća našla svoj dom kod jedne Nine, a mi se nadamo da će i ostali ljepotani i ljepotice, iz našeg azila, uskoro naći svoj dom kod nekoga od vas.

Sretno, Švrća!!!