Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja

Svi koji žele da imaju kućnog ljubimca ili neku životinju, kao i oni koji žele da rade sa istima (veterinari, azili, udruženja) moraju da se upoznaju i sa “Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja”.

Takođe, u ovom zakonu je jasno precizirano na koji način se postupa prema životinjama i u kojim slučajevima je dozvoljena humana eutanazija istih.

Zakon važi za SVE i SVI se moraju pridržavati istog.

Ovaj zakon možete naći OVDJE.